Hieronder een overzicht van de activiteiten en/of evenementen in tekst en beeld welke door ons in dit jaar zijn georganiseerd.

********************

8 februari 2022 Thema-avond NLVi


De eerste thema-avond is een feit. We hadden het NLVi verzocht ons wat inzicht te verschaffen aangaande hun organisatie en werkwijze.

De directeur bestuurder van het NLVi, Paul Hoefsloot, was de eerste spreker en gaf ons een prima inzicht van de organisatie van het NLVi en hun beschikbare middelen. Een meer dan nuttige lezing, zeker voor onze aanwezige gastheren omdat zo nog duidelijker werd hoe en wanneer zij veteranen die wellicht hulp nodig hebben kunnen doorverwijzen.

Doordat er wat mannen aanwezig waren die ervaring hadden met de hulplijn van het NLVi kwam er al snel een (soms te persoonlijke) levendige discussie op gang. En zoals altijd blijkt waren er tevreden en minder tevreden mannen aanwezig (soms slaat een behandeling niet of minder aan).

Het 2e deel van de avond werd verzorgd door een medewerker van het NLVi waarbij hij inging op zijn werkzaamheden en daarna zijn, meer dan indrukwekkende, (artillerie grelateerde) ervaring tijdens een missie. Hierin heeft hij ervaren dat het nemen van beslissingen soms tot een enorm dillema kan leiden. Het dan toch nemen van de beslissing (goed of fout is niet de vraag) roept nogal wat emoties op. Bij het voorleggen van de waargebeurde situatie aan de zaal bleek al snel hoe moeilijk het voor hem moet zijn geweest om die beslissing te nemen. Er zat nogal wat ervaring in de zaal maar er was zeker geen consencus aangaande de eindbeslissing. Zeer interessant om op deze manier geconfronteerd te worden.

Deze sessie krijgt snel een vervolg waarbij dieper ingegaan zal worden op de hulpvraag en de mogelijkheden (en soms onmogelijkheden) van de hulpverleners van het NLVi.

Deze voorlichting vond plaats in de Korpszaal van het Artillerie museum.

********************

13 februari 2022 Voorlichting nieuw personeel 41 Afd


Onder leiding van de Owi Jeroen Bijlsma hebben een 15-tal nieuwe Artilleristen van de 41 Afd ons VOC-LbO bezocht.

Aan Gerrit Bosch werd verzocht om over ons VOC voorlichting te geven tijdens dit bezoek en dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd.

Het was weer een prima voorlichting waarbij ook de interesse bleek door de vele vragen die werden gesteld.

Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheden omdat we, zeker in de beginperiode, het VOC zoveel mogelijk willen promoten.

********************

12 april 2022 Thema-avond NLVi


Zoals al aangekondigd in februari na de eerste thema-avond is het vandaag dan tijd voor de 2e thema-avond van dit jaar. Wederom op ons verzoek verzorgd door het NLVi.

Het team van het NLVi bestond dit keer uit 2 dames waarvan 1 uit de hoek van de hulpverlening kwam en de ander was bedrijfsmaatschappelijk medewerkster.

Het was in dit geval een gezamenlijke presentatie waarbij de dames vrij diep ingingen op hun beider werk en het geheel voorzien hebben met persoonlijke ervaringen met hulpzoekers (zonder enige identiteit prijs te geven natuurlijk) waaruit bleek hoe divers klachten kunnen zijn en zeker ook hoe divers er door de hulpzoekenden op wordt gereageerd.

Net als bij de vorige thema-avond zaten er (voormalige) "klanten" van de NLVi hulplijn in de zaal en dat zorgde voor een prima discussie waarbij soms de persoonlijke situatie, door de hulpzoekende zelf, ter sprake werd gebracht. Voor de overigen in de zaal zo nu en dan een eye-opener.

Al met al wederom een meer dan geslaagde avond waarvoor we het team van het NLVi hartelijk willen bedanken. 

********************

23 april 2022 Voorjaarsbarbecue


Volgens het jaarprogramma 2022 stond er voor vandaag een barbecue gepland en zoals gepland dan ook zo gedaan. Zoals alle activiteiten word ook deze barbecue volledig in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd. Dankzij financiele ondersteuning van diverse sponsoren (waaronder bv. stichting OVA/VOC) is het voor ons mogelijk om ook deze barbecue geheel kosteloos aan onze veteranen (en partners) aan te bieden.

********************