Veteranenhuis Artillerie 't Harde
De ontmoetingsplek voor alle veteranen


Nieuw bereikbaarheidsnummer voor ons Veteranenhuis.

Met het in gebruik nemen van het nieuwe netwerk op de kazerne hebben wij eveneens een nieuw nummer ontvangen. Wij zijn voortaan te bereiken op:

088-9516468

*******************************************************************************
Bezoek Nationale ombudsman aan ons Veteranenhuis Artillerie

Op woensdag 21 december komt de Nationale ombudsman (en Veteranenombudsman) Reinier van Zutphen een informeel bezoek brengen aan het Veteranenhuis Artillerie. Graag maakt hij kennis met ons bestuur, vrijwilligers en bezoekers. Hij is er van 12:30-13:45.
Wil jij hier ook bij aanwezig zijn en hem spreken, laat het ons dan even weten voor 20 december door een mailtje te sturen naar info@veteranenhuisartillerie.nl

*********************************************************************************

Gratis deelname voor onze Veteranen en partners aan het concert Fanfarekorps Nationale Reserve.

 


Uitreiking Standaard opschrift (cravat) Wapen der Artillerie

Onderstaande tekst uit magazine LANDMACHT

Moedig, onderscheidend optreden
Koning Willem-Alexander kent 16 regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht een vaandelopschrift toe omdat zij zich in de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden. 

 
Belang vaandel en standaard
Het vaandel of de standaard is de ‘vlag’ van een eenheid, geschonken door de koning of de koningin. Erop staat de gestileerde eerste letter of het monogram van de naam van die vorst. Als de vlag is bevestigd aan een lange stok heet het een vaandel. Eenheden te paard, zoals het Korps Veldartillerie, kregen een kleinere vlag met een korte stok: de standaard. Opschriften worden altijd door de vorst toegekend, zoals nu gebeurt met Afghanistan. Vroeger namen de troepen de vaandels en standaarden mee als ze ten strijde trokken. Tegenwoordig staan ze symbool voor saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst.

Waarom nu precies ‘Uruzgan 2006 - 2007’ op de standaard?
In de periode 2006 – 2010 maakten militairen van het Korps Veldartillerie deel uit van de International Security Assistance Force, onder meer als onderdeel van de Nederlands-Australische Task Force Uruzgan (TFU). Veldartilleristen waren in nagenoeg alle gelederen van de TFU aanwezig en vormden een essentieel onderdeel van de Nederlandse inspanningen en de vuursteunketen in Uruzgan. Na de ontplooiing via Kandahar leverde het korps vuursteun tijdens operatie ‘Medusa’. De pantserhouwitsers werden daarna gestationeerd in Tarin Kowt en Deh Rawod. Eigenlijk werden ISAF-operaties alleen maar uitgevoerd als de steun van deze krachtpatsers gegarandeerd was. De geleverde vuursteun gaf in gevechten regelmatig de doorslag als breekijzer of als redmiddel. Verder leverde het korps onder meer de kern van een Provincial Reconstruction Team.  

Van 2002 tot 2010 maakten militairen van het KRA deel uit van de International Security Assistance Force, onder meer als onderdeel van de Nederlands-Australische Task Force Uruzgan (TFU). De artilleristen zaten in nagenoeg alle gelederen van de TFU en vormden een essentieel onderdeel van de Nederlandse inspanningen en de vuursteunketen in Uruzgan.
De pantserhouwitsers stonden op twee plekken, in Tarin Kowt en Deh Rawod. ISAF-operaties vonden vaak pas plaats wanneer de inzet van deze zware vuurmonden gegarandeerd was. De geleverde vuursteun gaf bij gevechtscontacten regelmatig de doorslag, bijvoorbeeld als breekijzer. 
In 2007 leverde het korps ook de bediening voor twee 81 mm-mortiergroepen van de Battle Group van de TFU. Daarnaast leverde de eenheid militairen voor zowel Operational Mentoring and Liaison Teams als een Provincial Reconstruction Team.

Beslissende uitwerking

Het Korps Veldartillerie onderscheidde zich van 2006 – 2007 met de inzet van de bij de manoeuvre-eenheden ingedeelde Forward Observers (FOs) en Forward Air Controllers (FACs). Als essentiële schakel in de vuursteunketen waren zij verantwoordelijk voor de gecoördineerde inzet en eindgeleiding van grondgebonden vuursteun en luchtsteun. ISAF-eenheden konden erop vertrouwen dat de FOs en FACs in de frontlinie ervoor zorgden dat de vuursteun op de juiste plaats en tijd een (beslissende) uitwerking had. De beperkte beschikbaarheid, de complexiteit van hun taak, de veelvuldige inzet en de geringe recuperatiemogelijkheden trokken een zware wissel op deze vaak jonge militairen. De belasting voor hen was relatief hoog mede omdat ze doorgaans markante en derhalve risicovolle posities innamen.

Het Korps Rijdende Artillerie onderscheidde zich in 2008 en 2009 met de inzet van Forward Observers (FO’s) en Forward Air Controllers (FAC’s). Deze vaak jonge artilleristen waren verantwoordelijk voor de gecoördineerde inzet en eindgeleiding van grondgebonden vuursteun en luchtsteun. ISAF-eenheden konden erop vertrouwen dat de FO’s en FAC’s in de frontlinie ervoor zorgden dat de vuursteun op de juiste plaats en tijd een (beslissende) uitwerking had. De belasting was relatief hoog, mede omdat ze vaak markante en dus risicovolle posities innamen. 
De 81 mm-mortiergroepen onderscheidden zich in 2007 bij de gevechten rond de Baluchivallei en het districtscentrum van Chora. Zij namen vaak deel aan patrouilles, ook samen met special forces.

Gewond maar niet verslagen
3 militairen van het Korps Veldartillerie hebben het Draaginsigne Gewonden ontvangen. Een NATO Meritorious Service Medal en een Zilveren Erekoord met de Sculptuur Operationeel Optreden werden uitgereikt aan 2 verschillende leden van het Korps. Ongeveer 50 veldartilleristen hebben vanwege operaties in Afghanistan het gevechtsinsigne ontvangen. 

1 rijder (militair van het KRA, red.) heeft het Draaginsigne Gewonden ontvangen. De Sculptuur Operationeel Optreden met het Zilveren Erekoord werd uitgereikt aan 1 rijder. Daarnaast is eenmaal de US Army Combat Badge verleend en ontvingen 2 rijders een Franse onderscheiding. Ruim 20 rijders kregen vanwege operaties in Afghanistan het gevechtsinsigne.

Historie Korps Veldartillerie

Op initiatief van stadhouder Willem III werd op 11 januari 1677 bij de Staten-Generaal een “Nadere petitie rakende de Artillerie…voor ’t Jaer 1677” ingediend. Dit vormde de aanleiding tot oprichting van een staand Artilleriekorps met 6 compagnieën. In de loop van de volgende eeuwen kende de artillerie verschillende organisatievormen in bataljons, brigades en regimenten. In mei 1940 bestond de veldartillerie uit genummerde regimenten onderverdeeld in afdelingen en batterijen. Na WO II werd aanvankelijk deze praktijk voortgezet tot in 1950 de bestaande 9 genummerde regimenten opgingen in 3 naamregimenten. In 1974 ontstond uit deze Regimenten Veldartillerie ‘Van Essen’, ‘Prins Frederik’ en ‘Prins Maurits’, het Korps Veldartillerie. Het korps zet de traditie voort van alle eenheden die niet tot de rijdende, luchtdoel- en vestingartillerie behoorden. Het Korps Veldartillerie kreeg op 24 september 2002 de standaard uitgereikt met daarop de opschriften ‘Citadel van Antwerpen 1832’ en ‘Mill 1940’.  


Historie Korps Rijdende Artillerie

Het vaandel of de standaard is de ‘vlag’ van een eenheid, geschonken door de koning of de koningin. Erop staat de gestileerde eerste letter of het monogram van de naam van die vorst. De artillerie had vroeger vaandel noch standaard; het monogram van de vorst was ingegoten in de schietbuis. Pas in 2002 kreeg het KRA een standaard, toen koningin Beatrix het op 24 september uitreikte op de Legerplaats bij Oldebroek.
Opschriften worden altijd door de vorst toegekend. Vroeger namen de troepen de vaandels en standaarden mee als ze ten strijde trokken. Tegenwoordig staan ze symbool voor saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst. De wapenfeiten op de standaard van het KRA zijn: ‘Quatre-Bras 1815’, ‘Waterloo 1815’, ‘Hasselt 1831’, ‘Kermpt 1831’ en ‘Leuven 1831’.


Thema avond  09-02-2022

Gisteravond een uitstekende avond op onze eerste  avondopening. Twee gastsprekers die met volle overgave hun verhaal vertelden. Na ontvangst een broodmaaltijd met soep en ons voor laten lichten door directeur-bestuurder NLVi Paul Hoefsloot. Na de nodige vragen en deskundige uitleg was er koffie met appelflap geschonken door collega veteraan Michel Meems. Hij kon er niet bij zijn maar wilde laten weten dat hij deze activiteiten ondersteunt. Na de koffie een aangrijpend verhaal van collega veteraan Pascal Bobbe. Zijn inzet als vuursteunonderofficier was doorslaggevend om de taliban te stoppen. Ervaringen werden gedeeld met de ultieme vraag of deze beschieting legaal was. Unaniem waren van mening dat alles in ogenschouw genomen dit nog de enige optie was gezien de toen heersende situatie. Kort en goed een prima avond met maximaal mogelijke deelname gezien de huidige Corona maatregelen. Op naar de volgende keer.

IMG_6246
IMG_6246
IMG_6256
IMG_6256
IMG_6252
IMG_6252
IMG_6253
IMG_6253
IMG_6247
IMG_6247


24-02-2022

Vanaf vrijdag 25 februari zijn de volgende maatregelen zijn van toepassing:

- Bij binnenkomst dient eenieder de handen te desinfecteren;

- Iedereen dient bij het verplaatsen in het Veteranenhuis enige afstand te bewaren.


Eerste avondopenstelling Veteranenhuis Artillerie op dinsdag 8 februari met twee gastsprekers. 22-01-2022

Deze avond zal worden voorafgegaan door twee gastsprekers. De directeur-bestuurder Nederlands Veteraneninstituut, Paul Hoefsloot, zal de avond openen en inzicht geven over belang van de organisatie, zorg en ondersteuning. De tweede gastspreker is Pascal Bobbe die graag zijn opgedane ervaringen tijdens zijn uitzending in Uruzgan met jullie deelt. 

Meer informatie en hoe je kunt deelnemen vindt je op Agenda / Evenementen.


Veteranen Actie een groot succes 17-12-2021

Geweldige reacties en allen zeer verheugd met deze mooie verrassing!

Afgelopen dagen hebben wij, Veteranenhuis Artillerie, diverse veteranen blij kunnen maken met het fantastische kerstgeschenk welke beschikbaar zijn gesteld door het Karel Doormanfonds, Ondersteuning Veteranen Activiteiten en Hulp voor Helden. Met de steun van de transportgroep van het Vuursteun Commando zijn de meeste 
kerstgeschenken op locatie afgeleverd. Een aantal hebben we zelf gebracht om deze veteranen, die op dit moment slecht ter been zijn, persoonlijk aandacht te geven.

Vandaag hebben we de laatste bezorgt in een zorginstelling bij marine veteraan Cees. De schoonzoon van Cees liet ons weten dat hij zijn schoonvader graag zou willen laten verrassen. Cees is 88 jaar en heeft in 1952 /1954 in Nieuw Guinea gevochten en is een marineman in hart en nieren. Dagelijks is hij herkenbaar aan zijn Veteranen cap en rollator voorzien van marine sticker. Op dit moment gaat het even wat minder met Cees en is hij gebonden aan zijn kamer in de zorginstelling. Samen met zijn schoonzoon Erik hebben we oude herinneringen opgehaald. Cees was zichtbaar verrast en genoot van het samenzijn. Cees dank voor dit mooie moment en ik hoop dat je snel weer opknapt!! Blijf gezond en wellicht zien we elkaar in het Veteranenhuis Artillerie.

Een fotocollage en enige reacties willen we jullie niet onthouden.

***Oscar heeft zojuist zijn mooie pakket in ontvangst mogen nemen! Hij was erg verrast! Onwijs bedankt! Groetjes Ilona**** Gerhard heeft zijn tasje gehad en was zeer aangenaam verrast.
Mijn dank hiervoor. Groeten Rudi***Casper heeft zijn pakket ontvangen. Dat is echt super. Heel erg bedankt.*** Gerrit dankt het Veteranehuis Artillerie voor het prachtige pakket. Een mooie opsteker in deze mindere tijd.*** Leuk allemaal, ik dacht dat er iets in de blanco gezet moest worden ***Geweldige actie, hartelijk dank!!***

ALLEN DANK DIE DIT MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT!!


268275097_420109763140462_5631019375680828232_n
268275097_420109763140462_5631019375680828232_n
266907461_421157569702348_4696264779303726168_n
266907461_421157569702348_4696264779303726168_n
269287751_421157579702347_412869873209422664_n
269287751_421157579702347_412869873209422664_n
268274699_6899325653418853_6080503811933263563_n
268274699_6899325653418853_6080503811933263563_n
Oscar de Lange KG VHA 2021
Oscar de Lange KG VHA 2021
IMG_5742
IMG_5742
kerstbal-bewegende-animatie-0135
kerstbal-bewegende-animatie-0135


“Speciale Veteranen Actie” 08-12-2021

Afgelopen dagen werden in heel Nederland 1025 pakketten bezorgd op 30 particuliere initiatieven voor veteranen en 5 Echo’s locaties. Speciaal samengestelde pakketten voor vrouwelijke veteranen en aparte voor mannelijke veteranen. 

Deze eindejaaractie is financieel mogelijk gemaakt door Karel Doormanfonds, Ondersteuning Veteranen Activiteiten en Hulp voor Helden. Door zorg van het Veteranen Search Team zijn deze pakketten samengesteld en verpakt. Een mooi initiatief voor onze veteranen! 

Er zijn 25 geschenk tasjes te vergeven. 20 voor de mannelijke veteraan en 5 voor de vrouwelijke veteraan. Wij geven dit geschenk graag aan een Veteraan waarvan jij denk dat hij of zij deze verdient.

Je kunt een email sturen naar info@veteranenhuisartillerie.nl met een kleine motivatie waarom jij dat vindt en voorzien van het huisadres. De aanmeldingen dienen uiterlijk 14 december bij ons binnen te zijn.

Uit alle inzendingen zullen we er 25 kiezen, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De geschenktasjes worden afgeleverd op het huisadres

Hier mee geven we invulling aan de gedachte van Ted Meines, “zorg voor elkaar en hou elkaar vast”. 

Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt! 

Veteranenhuis voor onbepaalde tijd gesloten 26-11-021

Het Veteranenhuis is vanaf maandag 29 november gesloten tot nader order.

Gezien de huidige situatie om zo minimaal mogelijk bij elkaar te komen hebben we als bestuur besloten om vanaf maandag voor onbepaalde tijd de deuren te sluiten. Zodra het weer kan laten we dat weten.

Dus volg onze website en FB pagina voor de laatste informatie. Wij zullen onze activiteit op FB verhogen en contact met jullie houden.

Voor dringende hulpvragen zijn wij altijd te bereiken via de mail info@veteranenhuisartillerie.nl of via onze HULP button op onze website www.veteranenhuisartillerie.nl .

Voor Nuldelijns hulp in uw regio zie onze website en druk op de DISK button.

Hopelijk kunnen we jullie weer snel ontvangen. 


Belangrijke mededeling Kerstlunch 17-11-2021

 


De geplande kerstlunch op donderdag 16 december gaat niet door. Gezien de huidige situatie en wellicht nog strengere regels hebben ons doen besluiten om de kerstlunch niet door te laten gaan. Wij vinden het erg jammer en zullen in het nieuwe jaar bezien wanneer we een lunch kunnen organiseren. Dank voor jullie enthousiasme om erbij te willen zijn. Hopelijk tot in het nieuwe jaar! 


Belangrijke aanwijzing toegang tot het Veteranenhuis Artillerie. 7-11-21

Door de aangescherpte coronamaatregelen van 2 november j.l. moeten we onze gasten (iedereen van 13 jaar en ouder) om een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen. Omdat het CTB wordt gehanteerd, is er geen mondkapjesplicht. 

Om aan deze regel te voldoen moet u één van de onderstaande bewijzen aanbieden als je ons Veteranehuis wilt bezoeken:

 ·       Geldig ID en;

·        Een geldige QR-code  of;

·        Vaccinatiebewijs (een vaccinatiebewijs is geldig vanaf 14 dagen na de laatste vaccinatie) of;

·        Herstelbewijs (Een herstelbewijs is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test tot 180 dagen na de positieve test) of;

·        Testbewijs (een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor aanvang van jou bezoek).

  Uiteraard gelden ook nog steeds de basisregels van het RIVM:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de      samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Uw gastvrouw / gastheer kan u alleen binnen laten als u hier aan meewerkt. Laten we het samen in de hand houden door ons aan deze regels te houden. 


Diverse activiteiten in en rondom ons VHA 23-10-2021

Vorige week een bijeenkomst van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT) . Ze hebben zich prima vermaakt in ons Veteranenhuis onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens brachten ze een bezoek aan ons Artillerie museum.

Gisteren hebben we een delegatie van 43 Herstelcompagnie en de VVRTT ontvangen ter voorbereiding op hun herdenking van de collega's Leger Technische Dienst (LTD) die hun leven lieten in voormalig Nederlands Indië. De herdenking vond plaats bij het monument in de gemeente Heerde. Aansluitend nog nagepraat in het Veteranenhuis en ons museum bezocht. 


Gistermiddag vond er een bevordering plaats in en bij ons Veteranenhuis. Op verzoek van haar vader Henk  (veteraan) vond de bevordering van zijn dochter Kim (veteraan) plaats in de nabijheid van ons Veteranenhuis. Een prachtig moment in het bijzijn van hun naasten werd Kim na het nuttigen van de koffie buiten bevorderd tot Luitenant-kolonel. Uiteraard moest dit op de gebruikelijke wijze worden nat gemaakt met een paar pretcilinders. En zoals altijd een Barbara Bitter om te toasten op de bevordering. Unieke moment op een unieke plaats!!IMG_4878
IMG_4878
IMG_4883
IMG_4883
IMG_4884
IMG_4884
IMG_4885
IMG_4885
IMG_4891
IMG_4891
IMG_4986
IMG_4986
IMG_4990
IMG_4990
IMG_4997
IMG_4997

Contactloos pinnen vanaf vandaag in ons Veteranenhuis 22-09-2021

Om de financiën zo eenvoudig mogelijk te houden voor onze gastvrouwen en heren zijn we overgegaan naar (contactloos) pinnen. Je kunt nu bij aankoop van consumpties in ons huis (contactloos) pinnen. Contante betaling is niet meer mogelijk.

Uiteraard blijft de koffie en thee gratis.

Pinnen_1
Pinnen_1
pinnen draadloos
pinnen draadloos


Eerste bezoeker Veteranenhuis 13-09-2021

Aan onze gastvrouw Dikkie de eer om vandaag voor de eerste keer de deuren te openen. Vrijwel direct kon zij de eerste bezoeker ontvangen. Na een korte rondleiding en koffie besloot Harry om zich aan te melden als gastheer. Harry welkom bij ons team!

Gedurende de middag waren er een aantal bezoekjes om kennis te maken met ons Veteranenhuis.

De kop is eraf en wij kijken uit naar de komende tijd hoe het zich gaat ontwikkelen.

IMG_4036
IMG_4036
IMG_4044
IMG_4044

 

Officiële opening Veteranenhuis Artillerie 10-09-2021

De officiële opening van het Veteranenhuis is een feit. Een bijzondere dag waar we lang naar hebben uitgekeken. Onze voorzitter Bart Rosengarten heeft een korte uitleg gegeven over het het nut en noodzaak van het Veteranenhuis.  Hij sprak zijn dank uit aan de aanwezige vrijwilligers die veel werkzaamheden hebben verricht om dit mogelijk te maken. Onder toeziend oog van de genodigde gasten hebben de burgemeester van de gemeente Elburg de heer Jan Nathan Rozendaal en de Directeur bestuurder Nederlands Veteraneninstituut Brigade-generaal Paul Hoefsloot middels het onthullen van ons Veteranen logo het huis officieel geopend.
Bestuurslid Gerrit Bosch gaf uitleg over het ontstaan en het tot stand brengen  van ons Veteranenhuis Artillerie. Het resultaat van  twee mooie gedachten. Enerzijds meer aandacht in de HCKVA voor de uitgevoerde missies en anderzijds een huiskamer voor Veteranen. Een lang gekoesterde wens van hem was om een Veteranen Home op te richten voor de vele collega’s die op missie zijn geweest en in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen opzoeken ongeacht welk krijgsmachtdeel, eenheid of missie.

Samen met elkaar voor elkaar!

Hij sprak, namens het bestuur, zijn dank uit voor alle inspanningen en donaties, in welke vorm dan ook, maar bovenal voelen we ons gesteund met de schenkingen uit de burgermaatschappij.
Namens het bestuur bracht hij een toast uit en sprak de wens uit dat velen zich hier thuis zullen voelen!

Aansluitend namen, de burgemeester van Elburg, de voorzitter van de Artillery Business Club Kelvin de Richemont en Directeur-bestuurder Nederlands Veteraneninstituut het woord. Van alle sprekers hebben we mooie passende cadeaus ontvangen om ons te verfraaien. Hartelijk dank! Na alle formele plichtplegingen hebben we nog lang, onder het genot van een hapje en drankje, nagepraat en het Veteranenhuis bewonderd. Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid, de mooie woorden en cadeaus die we mochten ontvangen.
Een onvergetelijke dag met ondersteuning van de HCKVA, onze huis fotograaf, Omroep Gelderland en eigen gastvrouwen en gastheren!!


Uitzending TV Gelderland Opening Veteranenhuis Artillerie 't Harde 10-09-2021
Omroep Gelderland Artikel Opening Veteranenhuis Artillerie 't Harde 10-09-2021
20210910_naamloos_5805
20210910_naamloos_5805
20210910_naamloos_5811
20210910_naamloos_5811
20210910_naamloos_5814
20210910_naamloos_5814
20210910_naamloos_5816
20210910_naamloos_5816
20210910_naamloos_5821
20210910_naamloos_5821
20210910_naamloos_5822
20210910_naamloos_5822
20210910_naamloos_5823
20210910_naamloos_5823
20210910_naamloos_5827
20210910_naamloos_5827
20210910_naamloos_5839
20210910_naamloos_5839
20210910_naamloos_5847
20210910_naamloos_5847
20210910_naamloos_5848
20210910_naamloos_5848
20210910_naamloos_5850
20210910_naamloos_5850
20210910_naamloos_5855
20210910_naamloos_5855
20210910_naamloos_5853
20210910_naamloos_5853
20210910_naamloos_5869
20210910_naamloos_5869