Nieuwe terras-25
Nieuwe terras-25
Nieuwe terras-27
Nieuwe terras-27
Nieuwe terras-24
Nieuwe terras-24
Nieuwe terras-26
Nieuwe terras-26

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bieden van een ontmoetingsplek voor veteranen en hun relaties in het Veteranen Ontmoetings Centrum LbO.


De stichting tracht dit doel te bereiken door:


a. het inrichten en openstellen van een ‘huiskamer’;


b. het creëren van een ongedwongen sfeer in de huiskamer en het aanbieden van consumpties;


c. het ondersteunen van veteranen en hen helpen contacten te leggen, zoals met hulpverlenende instanties;


d. het aanbieden van de faciliteiten van de HCKVA voor extra of bijzondere activiteiten;


e. alle andere handelingen die kunnen leiden tot het bereiken van het doel van de stichting.


De stichting beoogt niet het maken van winst; alle inkomsten zullen ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting.