IMG_8279 (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
picture-1600 (67)
picture-2600 (3)
picture-2600 (4) (1)
picture-2600 (5) (1)

Nieuw bereikbaarheidsnummer voor ons VOC.

Met het in gebruik nemen van het nieuwe netwerk op de kazerne hebben wij eveneens een nieuw nummer ontvangen. Wij zijn voortaan te bereiken op:


************************

088-9516468

Uitnodiging Kerstlunch 14 december 2023

Veteranen Ontmoetings Centrum LbO

 

Beste Veteraan,

 

Om het jaar af te sluiten organiseren we wederom een Kerstlunch voor jullie samen met onze gastvrouw en gastheren.

Wij als bestuur zijn zeer dankbaar dat het ons, met de nodige ondersteuning, is gelukt om ons initiatief te realiseren en hebben onlangs het 2-jarig bestaan gevierd.

We hebben een prachtig Veteranen Ontmoetings Centrum waar inmiddels vele veteranen van allerlei krijgsmachtdelen en veteranenverenigingen hun weg hebben gevonden. Er staan nog prachtige dingen te gebeuren de komende periode.

(Zie deze website en/of volg onze Facebook pagina).

 

We hebben voor dit jaar de grote partyzaal besproken, dus er is voldoende ruimte maar Vol=Vol.

Schroom dus niet en geef je op.

Ben je slecht ter been, heb je hulp nodig o.i.d., geen probleem een begeleid(st)er is, natuurlijk ook op onze kosten, van harte welkom.

 

Wij nodigen je daarom ook graag uit voor de Kerstlunch op donderdag 14 december.

 

11.30 uur        Ontvangst

 

12.00 uur        Welkom door voorzitter

 

12.15 uur        Aanvang Kerstlunch

 

13.30 uur        Einde Kerstlunch

 

Locatie: KEK gebouw 172 , grote partyzaal

Adres: Eperweg 149D-172, 8084 HE ‘t Harde

 

Je kunt je vanaf nu aanmelden door op de link te klikken boven aan de pagina. (aanmeldknop voor de Kerstlunch)


De mogelijkheid tot aanmelden stopt op 29 november.


De deelname is gratis.


Dit bericht delen met mede-veteranen is natuurlijk top, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

 

Tot 14 december!

**********************


Uitreiking Standaard opschrift (cravat) Wapen der Artillerie

Onderstaande tekst uit magazine LANDMACHT


Moedig, onderscheidend optreden

Koning Willem-Alexander kent 16 regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht een vaandelopschrift toe omdat zij zich in de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden.


Belang vaandel en standaard

Het vaandel of de standaard is de ‘vlag’ van een eenheid, geschonken door de koning of de koningin. Erop staat de gestileerde eerste letter of het monogram van de naam van die vorst. Als de vlag is bevestigd aan een lange stok heet het een vaandel. Eenheden te paard, zoals het Korps Veldartillerie, kregen een kleinere vlag met een korte stok: de standaard. Opschriften worden altijd door de vorst toegekend, zoals nu gebeurt met Afghanistan. Vroeger namen de troepen de vaandels en standaarden mee als ze ten strijde trokken. Tegenwoordig staan ze symbool voor saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst.


Waarom nu precies ‘Uruzgan 2006 - 2007’ op de standaard?


In de periode 2006 – 2010 maakten militairen van het Korps Veldartillerie deel uit van de International Security Assistance Force, onder meer als onderdeel van de Nederlands-Australische Task Force Uruzgan (TFU). Veldartilleristen waren in nagenoeg alle gelederen van de TFU aanwezig en vormden een essentieel onderdeel van de Nederlandse inspanningen en de vuursteunketen in Uruzgan. Na de ontplooiing via Kandahar leverde het korps vuursteun tijdens operatie ‘Medusa’. De pantserhouwitsers werden daarna gestationeerd in Tarin Kowt en Deh Rawod. Eigenlijk werden ISAF-operaties alleen maar uitgevoerd als de steun van deze krachtpatsers gegarandeerd was. De geleverde vuursteun gaf in gevechten regelmatig de doorslag als breekijzer of als redmiddel. Verder leverde het korps onder meer de kern van een Provincial Reconstruction Team.


Van 2002 tot 2010 maakten militairen van het KRA deel uit van de International Security Assistance Force, onder meer als onderdeel van de Nederlands-Australische Task Force Uruzgan (TFU). De artilleristen zaten in nagenoeg alle gelederen van de TFU en vormden een essentieel onderdeel van de Nederlandse inspanningen en de vuursteunketen in Uruzgan.
De pantserhouwitsers stonden op twee plekken, in Tarin Kowt en Deh Rawod. ISAF-operaties vonden vaak pas plaats wanneer de inzet van deze zware vuurmonden gegarandeerd was. De geleverde vuursteun gaf bij gevechtscontacten regelmatig de doorslag, bijvoorbeeld als breekijzer.
In 2007 leverde het korps ook de bediening voor twee 81 mm-mortiergroepen van de Battle Group van de TFU. Daarnaast leverde de eenheid militairen voor zowel Operational Mentoring and Liaison Teams als een Provincial Reconstruction Team.


Beslissende uitwerking


Het Korps Veldartillerie onderscheidde zich van 2006 – 2007 met de inzet van de bij de manoeuvre-eenheden ingedeelde Forward Observers (FOs) en Forward Air Controllers (FACs). Als essentiële schakel in de vuursteunketen waren zij verantwoordelijk voor de gecoördineerde inzet en eindgeleiding van grondgebonden vuursteun en luchtsteun. ISAF-eenheden konden erop vertrouwen dat de FOs en FACs in de frontlinie ervoor zorgden dat de vuursteun op de juiste plaats en tijd een (beslissende) uitwerking had. De beperkte beschikbaarheid, de complexiteit van hun taak, de veelvuldige inzet en de geringe recuperatiemogelijkheden trokken een zware wissel op deze vaak jonge militairen. De belasting voor hen was relatief hoog mede omdat ze doorgaans markante en derhalve risicovolle posities innamen.


Het Korps Rijdende Artillerie onderscheidde zich in 2008 en 2009 met de inzet van Forward Observers (FO’s) en Forward Air Controllers (FAC’s). Deze vaak jonge artilleristen waren verantwoordelijk voor de gecoördineerde inzet en eindgeleiding van grondgebonden vuursteun en luchtsteun. ISAF-eenheden konden erop vertrouwen dat de FO’s en FAC’s in de frontlinie ervoor zorgden dat de vuursteun op de juiste plaats en tijd een (beslissende) uitwerking had. De belasting was relatief hoog, mede omdat ze vaak markante en dus risicovolle posities innamen.
De 81 mm-mortiergroepen onderscheidden zich in 2007 bij de gevechten rond de Baluchivallei en het districtscentrum van Chora. Zij namen vaak deel aan patrouilles, ook samen met special forces.


Gewond maar niet verslagen

3 militairen van het Korps Veldartillerie hebben het Draaginsigne Gewonden ontvangen. Een NATO Meritorious Service Medal en een Zilveren Erekoord met de Sculptuur Operationeel Optreden werden uitgereikt aan 2 verschillende leden van het Korps. Ongeveer 50 veldartilleristen hebben vanwege operaties in Afghanistan het gevechtsinsigne ontvangen.


1 rijder (militair van het KRA, red.) heeft het Draaginsigne Gewonden ontvangen. De Sculptuur Operationeel Optreden met het Zilveren Erekoord werd uitgereikt aan 1 rijder. Daarnaast is eenmaal de US Army Combat Badge verleend en ontvingen 2 rijders een Franse onderscheiding. Ruim 20 rijders kregen vanwege operaties in Afghanistan het gevechtsinsigne.


Historie Korps Veldartillerie

Op initiatief van stadhouder Willem III werd op 11 januari 1677 bij de Staten-Generaal een “Nadere petitie rakende de Artillerie…voor ’t Jaer 1677” ingediend. Dit vormde de aanleiding tot oprichting van een staand Artilleriekorps met 6 compagnieën. In de loop van de volgende eeuwen kende de artillerie verschillende organisatievormen in bataljons, brigades en regimenten. In mei 1940 bestond de veldartillerie uit genummerde regimenten onderverdeeld in afdelingen en batterijen. Na WO II werd aanvankelijk deze praktijk voortgezet tot in 1950 de bestaande 9 genummerde regimenten opgingen in 3 naamregimenten. In 1974 ontstond uit deze Regimenten Veldartillerie ‘Van Essen’, ‘Prins Frederik’ en ‘Prins Maurits’, het Korps Veldartillerie. Het korps zet de traditie voort van alle eenheden die niet tot de rijdende, luchtdoel- en vestingartillerie behoorden. Het Korps Veldartillerie kreeg op 24 september 2002 de standaard uitgereikt met daarop de opschriften ‘Citadel van Antwerpen 1832’ en ‘Mill 1940’.

Historie Korps Rijdende Artillerie

Het vaandel of de standaard is de ‘vlag’ van een eenheid, geschonken door de koning of de koningin. Erop staat de gestileerde eerste letter of het monogram van de naam van die vorst. De artillerie had vroeger vaandel noch standaard; het monogram van de vorst was ingegoten in de schietbuis. Pas in 2002 kreeg het KRA een standaard, toen koningin Beatrix het op 24 september uitreikte op de Legerplaats bij Oldebroek.
Opschriften worden altijd door de vorst toegekend. Vroeger namen de troepen de vaandels en standaarden mee als ze ten strijde trokken. Tegenwoordig staan ze symbool voor saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst. De wapenfeiten op de standaard van het KRA zijn: ‘Quatre-Bras 1815’, ‘Waterloo 1815’, ‘Hasselt 1831’, ‘Kermpt 1831’ en ‘Leuven 1831’.

*****************************

Contactloos pinnen vanaf vandaag in ons VOC

Om de financiën zo eenvoudig mogelijk te houden voor onze gastvrouwen en heren zijn we overgegaan naar (contactloos) pinnen. Je kunt nu bij aankoop van consumpties in ons huis (contactloos) pinnen. Contante betaling is niet meer mogelijk.
Uiteraard blijft de koffie en thee gratis.

*****************************

Officiële opening Veteranenhuis Artillerie 10-09-2021


De officiële opening van het Veteranenhuis is een feit. Een bijzondere dag waar we lang naar hebben uitgekeken. Onze voorzitter Bart Rosengarten heeft een korte uitleg gegeven over het het nut en noodzaak van het Veteranenhuis. Hij sprak zijn dank uit aan de aanwezige vrijwilligers die veel werkzaamheden hebben verricht om dit mogelijk te maken. Onder toeziend oog van de genodigde gasten hebben de burgemeester van de gemeente Elburg de heer Jan Nathan Rozendaal en de Directeur bestuurder Nederlands Veteraneninstituut Brigade-generaal Paul Hoefsloot middels het onthullen van ons Veteranen logo het huis officieel geopend.


Bestuurslid Gerrit Bosch gaf uitleg over het ontstaan en het tot stand brengen van ons Veteranenhuis Artillerie. Het resultaat van twee mooie gedachten. Enerzijds meer aandacht in de HCKVA voor de uitgevoerde missies en anderzijds een huiskamer voor Veteranen. Een lang gekoesterde wens van hem was om een Veteranen Home op te richten voor de vele collega’s die op missie zijn geweest en in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen opzoeken ongeacht welk krijgsmachtdeel, eenheid of missie.


Samen met elkaar voor elkaar!


Hij sprak, namens het bestuur, zijn dank uit voor alle inspanningen en donaties, in welke vorm dan ook, maar bovenal voelen we ons gesteund met de schenkingen uit de burgermaatschappij.
Namens het bestuur bracht hij een toast uit en sprak de wens uit dat velen zich hier thuis zullen voelen!


Aansluitend namen, de burgemeester van Elburg, de voorzitter van de Artillery Business Club Kelvin de Richemont en Directeur-bestuurder Nederlands Veteraneninstituut het woord. Van alle sprekers hebben we mooie passende cadeaus ontvangen om ons te verfraaien. Hartelijk dank! Na alle formele plichtplegingen hebben we nog lang, onder het genot van een hapje en drankje, nagepraat en het Veteranenhuis bewonderd. Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid, de mooie woorden en cadeaus die we mochten ontvangen.
Een onvergetelijke dag met ondersteuning van de HCKVA, onze huis fotograaf, Omroep Gelderland en eigen gastvrouwen en gastheren!!