IMG_8279 (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
picture-1600 (67)
picture-2600 (3)
picture-2600 (4) (1)
picture-2600 (5) (1)

Hieronder vindt U een chronologisch overzicht van het ontstaan van ons

Veteranen Ontmoetings Centrum Legerplaats bij Oldebroek.

De aanleiding

TEKST VOLGT

********************

De locatie

Het vinden en aanwijzen van de juiste locatie voor een Veteranen Ontmoetings Centrum LbO (voorheen genaamd Veteranenhuis Artillerie 't Harde) bleek uiteindelijk niet zo moeilijk te zijn.

Het bestuur van de HCKVA was al langer voornemens om meer aandacht te besteden aan de Veteranen.

Toen Gerrit Bosch met het idee (zoals hierboven omschreven) aankwam was 1 en 1 al gauw 2.

Paviljoen 1 (gebouw 217) werd deels al gebruikt voor de expositie voor Veteranen en daarbij aansluiten was een zeer logische en praktische keuze.

Het voorste deel (zie foto hieronder) tot de kleine raampjes aan de rechterzijde werd ter beschikking gesteld aan ons en zoals je hieronder verder kunt lezen en zien zijn we daar mee aan de gang gegaan.

********************

010121-010721 De verbouwing

Nadat bekend was geworden dat de locatie voor het Veteranenhuis Artillerie

't Harde op de kopse kant van paviljoen 1 van het Nederlands Artillerie Museum zou komen konden we beginnen met het slopen en verbouwen.

Onder de bezielende leiding van Bart en Aggie Rosengarten werd dit door vele vrijwilligers, ook werkzaam in het museum, op zeer voortvarende wijze opgepakt en vakkundig uitgevoerd.

********************

010721-090921 De inrichting

Nadat eind juni de verbouwing zijn einde naderde was het tijd voor de inrichting. Uiteraard waren er verbouwingstechnisch nog wel wat puntjes om op de i te zetten, maar dat kon de pret niet drukken om te beginnen met het inrichten.

Dankzij vele gulle giften (materieel en financieel) van sponsoren en donateurs konden we direct aan de gang. De inrichting ging onder leiding van Gerrit Bosch en Peter Jacobs. Er waren al aardig wat spullen op locatie afgeleverd dus werd het (van te voren uitgewerkte) inrichtingsplan uitgevoerd. Omdat nog lang niet alles was geleverd en/of aangekocht heeft het tot kort voor de opening geduurd om het VOC gebruiksklaar te krijgen. Net als bij de verbouwing zal het verder vervolmaken en inrichten nog wel enige tijd in beslag gaan nemen.

********************

09 juli 2021 De oprichting

Op deze dag is het voltallige bestuur verzameld bij notaris mr. Roelof Koop Grit te Zwolle om de oprichtingsakte van de op te richten Stichting Veteranenhuis Artillerie 't Harde te ondertekenen.

Na een uitleg van de notaris en het voorlezen van de stukken ging het bestuur over tot ondertekening.

********************

10 september 2021 De opening

Na een periode van vele maanden voorbereiden, plannen maken, slopen, opbouwen, documentatie schrijven en inrichten was het vandaag dan eindelijk zover; DE OPENING.

Deze dag was, ondanks de beperkende maatregelen van COVID-19, een heuglijke dag voor ons en dat kwam ook zeker door de meer dan enthousiaste gasten die bij de opening aanwezig konden zijn.

Er waren ook een aantal speciale gasten uitgenodigd, zoals de Burgemeester van Elburg, de directeur bestuurder Nederlands Veteranen instituut (NLVi), de voorzitter Artillerie Business Club (ABC) en de Korpscommandanten en Korpsadjudanen van het Korps Veld Artillerie en Korps Rijdende Artillerie.

Uiteraard ook vele actieve en post-actieve veteranen en natuurlijk onze gastheren en gastvrouw die de bezetting van het veteranenhuis tijdens de openingstijden voor hun rekening nemen.

Onze voorzitter Bart Rosengarten was de eerste spreker en nadat hij een ieder welkom had geheten ging hij in op het tot stand komen van het Veteranenhuis Artillerie 't Harde. (tegenwoordig het Veteranen Ontmoetings Centrum Legerplaats bij Oldebroek (VOC-LbO))

Hij eindigde zijn toespraak met het naar voren halen van de vrijwilligers die in de afgelopen periode bergen werk hadden verzet om dit alles te realiseren. Na het overhandigen van een kleine attentie verzocht hij de Burgemeester van Elburg en de directeur bestuurder NLVi naar voren te komen om het VHA 't Harde officieel te openen.

Zoals u op de foto's kunt zien gebeurde dat door het weghalen van een doek waardoor ons logo werd onthuld.

Hierna namen achtereenvolgens Gerrit Bosch, Kelvin de Richemont (ABC), de Burgemeester van Elburg en de directeur bestuurder NLVi het woord.

Gerrit ging hierbij in op het ontstaan van het idee en het opstarten van het geheel waarbij hij afsloot met een heildronk (met Barbarabitter, hoe kan het ook anders) op het succes van het VHA 't Harde.

De overige sprekers benadrukten vooral het belang van het VHA 't Harde waarbij de nadruk lag op onze veteranen, maar ook de samenwerking met de burgers in de directe omgeving en de regio rondom het VHA 't Harde.

Bij een opening horen ook cadeaus en die hebben we dan ook in ruime mate mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Een aantal daarvan zijn in ons veteranenhuis te bezichtigen.

Na afloop van het officiele gedeelte was er tijd voor het bezichtigen van het VHA en natuurlijk het napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur VHA 't Harde wil een ieder bedanken die ons, in wat voor vorm dan ook, in de afgelopen periode heeft geholpen en ondersteund om dit mooie initiatief te realiseren.

********************