Fotogallerij instellingen:

* Afgerond

* Columns 5

* opvulling 50px

* Bijsnijden aan

* Compacte weergave aan


Onderwerp regels: Normaal 20, Vet, Wit, X=21

Teksten: Normaal 16, Wit, X=21

Tekst met daaraan gekoppeld een link: Normaal 16, Groen, Vet

20x sterretje tussen de onderwerpen: Normaal 20, Vet, Wit, X=21


Alle hoofdonderwerpen genoemd in Header zijn met Banner met foto's

Alle subonderwerpen zijn zonder Banner


Knoppen Jaarprogramma: Stijl 1 (groen) Tekengrootte 24