Programma:

13.00 uur Ontvangst met koffie en een drankje

14.30 uur Aanvang barbecue

17.00 uur Einde barbecue

Inschrijving mogelijk vanaf 01 april (geen grap) 2024 (Let op de homepage van deze website)


Door het jaar heen hebben we een aantal activiteiten die we (tot nu toe) geheel kosteloos voor onze veteranen, hun partners/begeleid(st)er en evt. inwonende kinderen aan kunnen bieden. Indien een veteraan niet zelfstandig kan deelnemen (bv. slecht ter been) aan een activiteit is wat ons betreft een begeleid(st)er van harte welkom om de veteraan in de gelegenheid te stellen alsnog deel te nemen. Deze begeleid(st)er mag natuurlijk meekomen op onze kosten. 

De activiteiten welke het betreft zijn een Paaslunch en Kerstlunch die alleen open worden gesteld voor onze veteranen (dus zonder partner) en 2x een barbecue (voorjaar en zomer) welke worden opengesteld voor onze veteranen, hun parners/begeleiders en evt. inwonende kinderen.

Voor al deze activiteiten worden uitnodigingen en aankondigingen gemaakt en deels rechtststreeks (via de hieronder genoemde gemeenten) en deels via social media (deze website en onze facebook pagina) aangekondigd.

Het organiseren hiervan is telkenmale iets om naar uit te kijken en een genot om te doen, zeker gezien de dankbaarheid en blijken van waardering die we daarvoor terug krijgen.

Dankzij de nauwe samenwerking met een 5-tal omliggende gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Heerde en Hattem) bereiken we een zeer hoog percentage van de in de regio wonende veteranen hetgeen dan ook duidelijk blijkt aan het aantal dat de activiteiten bezoekt.

Aangezien wij een Stichting zijn zonder winstoogmerk is dit alles alleen uit te voeren met de ontvangen schenkingen, donaties en financiele ondersteuningen van de ons een warm hart toedragende militaire eenheden en organisaties.

Welke dit zijn staat vermeld onder de knop (zie boven) donateurs/sponsoren.