Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten en evenementen in tekst en beeld

welke door ons in dit jaar zijn georganiseerd

********************

8 februari 2022, Thema-avond NLVi

De eerste thema-avond is een feit. We hadden het NLVi verzocht ons wat inzicht te verschaffen aangaande hun organisatie en werkwijze.

De directeur bestuurder van het NLVi, Paul Hoefsloot, was de eerste spreker en hij gaf ons een prima inzicht van de organisatie van het NLVi en hun beschikbare middelen. Een meer dan nuttige lezing, zeker voor onze aanwezige gastheren omdat zo nog duidelijker werd hoe en wanneer zij veteranen die wellicht hulp nodig hebben kunnen doorverwijzen.

Doordat er wat mannen aanwezig waren die ervaring hadden met de hulplijn van het NLVi kwam er al snel een (soms te persoonlijke) levendige discussie op gang. En zoals altijd blijkt waren er tevreden en minder tevreden mannen aanwezig (soms slaat een behandeling niet of minder aan).

Het 2e deel van de avond werd verzorgd door een medewerker van het NLVi waarbij hij inging op zijn werkzaamheden en daarna zijn, meer dan indrukwekkende, (artillerie gerelateerde) ervaring tijdens een missie. Hierin heeft hij ervaren dat het nemen van beslissingen soms tot een enorm dilemma kan leiden. Het dan toch nemen van de beslissing (goed of fout is niet de vraag) roept nogal wat emoties op. Bij het voorleggen van de waargebeurde situatie aan de zaal bleek al snel hoe moeilijk het voor hem moet zijn geweest om die beslissing te nemen. Er zat nogal wat ervaring in de zaal maar er was zeker geen consensus aangaande de eindbeslissing. Zeer interessant om op deze manier geconfronteerd te worden. Deze sessie krijgt snel een vervolg waarbij dieper ingegaan zal worden op de hulpvraag en de mogelijkheden (en soms onmogelijkheden) van de hulpverleners van het NLVi.

Deze voorlichting vond plaats in de Korpszaal van het Artillerie museum.

********************

13 februari 2022, Voorlichting nieuw personeel 41 Afd

Onder leiding van de Owi Jeroen Bijlsma hebben een 15-talnieuwe Artilleristen van de 41 Afd ons VOC-LbO bezocht.

Aan Gerrit Bosch werd verzocht om over ons VOC voorlichtingte geven tijdens dit bezoek en dat was natuurlijk niet tegen dovemans orengezegd. Het was weer een prima voorlichting waarbij ook de interesse bleek door de vele vragen die werden gesteld.

Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheden omdat we, zeker in de beginperiode, het VOC zoveel mogelijk willen promoten.

********************

12 april 2022, Thema-avond NLVi

Zoals al aangekondigd in februari na de eerste thema-avond is het vandaag dan tijd voor de 2e thema-avond van dit jaar.

Wederom op ons verzoek verzorgd door het NLVi. Het team van het NLVi bestond dit keer uit 2 dames waarvan 1 uit de hoek van de hulpverlening kwam en de ander was bedrijfsmaatschappelijk medewerkster. Het was in dit geval een gezamenlijke presentatie waarbij de dames vrij diep ingingen op hun beider werk en het geheel voorzien hebben met persoonlijke ervaringen met hulpzoekers (zonder enige identiteit prijs te geven natuurlijk) waaruit bleek hoe divers klachten kunnen zijn en zeker ook hoe divers er door de hulpzoekenden op wordt gereageerd.

Net als bij de vorige thema-avond zaten er (voormalige) "klanten" van de NLVi hulplijn in de zaal en dat zorgde voor een prima discussie waarbij soms de persoonlijke situatie, door de hulpzoekende zelf, ter sprake werd gebracht. Voor de overigen in de zaal zo nu en dan een eyeopener.

Al met al wederom een meer dan geslaagde avond waarvoor we het team van het NLVi hartelijk willen bedanken.

********************

23 april 2022, Voorjaars barbecue

Volgens het jaarprogramma 2022 stond er voor vandaag een barbecue gepland en zoals gepland dan ook zo gedaan.

Zoals alle activiteiten word ook deze barbecue volledig in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd.

Dankzij financiële ondersteuning van diverse sponsoren (waaronder bv. stichting OVA/VOC) is het voor ons mogelijk om ook deze barbecue geheel kosteloos aan onze veteranen (en partners) aan te bieden.

Het was een zeer gezellige middag met een bijzondere bezoeker. Op het kamp loopt namelijk een vossen gezinnetje rond en 1 van hen kwam ons even opzoeken om wat eten te scoren. Niet helemaal gezond maar het was wel lekker.

Met het mooie weer en het leuke en gezellige gezelschap is ook dit weer een prima middag geworden en ook de bezoekers op 2 benen hebben genoten van de barbecue.

********************

04 mei 2022, Dodenherdenking LbO 't Harde

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden, de koloniale oorlog in Indonesië, Europa en Zuidoost Azië. Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking op de LbO is met name gewijd aan de omgekomen Artilleristen en vindt plaats bij het Artilleriemonument. Dit monument heet officieel “Monument voor gevallen artilleristen tijdens WO II, in Indonesië en Korea”.

Middels een stille tocht, een kranslegging en een defilé langs het monument gedenken en eren wij deze collegae.

 

********************

25 juni 2022, Nederlandse Veteranendag Den Haag

Met de jaarlijkse Nederlandse Veteranen dag in Den Haag bedankt heel Nederland zijn 114.000 militaire veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Deze feestelijke dag wordt, sinds de invoering ervan in 2005, jaarlijks georganiseerd. 

Inmiddels zijn de vertrouwde ingrediënten van de dag wel bekend. Zoals de opening in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof met aansluitend het defilé voor Z.M. de Koning, natuurlijk voorafgegaan door een fly-past. 

De hele dag is het Malieveld ‘open’ om elkaar te ontmoeten, voor eten en drinken, muziek, informatie, kinderactiviteiten en gezelligheid. 

Ook ons VOC-LbO was hier vertegenwoordigd samen met het Korps Veld Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie. 

Hieronder ziet u een foto-impressie van de NLVD in 2022. 

********************

02 juli 2022, Zomer barbecue

Tijdens onze 1e barbecue in april van dit jaar waren er zo'n 25 personen aanwezig. Dat smaakte letterlijk naar meer en nu blijkt ook weer dat mond op mondreclame werkt want ditmaal hadden we meer dan 35 deelnemers. Een heel gezellig en gevarieerd gezelschap en dat is precies waarnaar we op zoek zijn. Voor dit eerste jaar waarin we dit soort activiteiten ontplooien genoeg, maar komend jaar zal ons doel om veteranen samen te brengen op een hoger plan liggen. We hopen dan ook de aantallen omhoog te krijgen (alhoewel dat geen doel op zich is) en daardoor ons VOC-LbO nog meer te promoten. 

Voor nu zou ik zeggen geniet van de foto's en herinneringen aan deze barbecue. 

********************

21 oktober 2022, Bevordering Majoor Schreuder

21 Oktober 2022 is voor de Majoor Schreuder een heuglijke dag geworden, want op die dag is ze bevorderd naar de rang van luitenant-kolonel.

Het bijzondere echter was dat haar vader was uitgenodigd om zijn dochter te bevorderen volgens de militaire traditie en dat betekent inclusief “bierdouche”. Oftewel het “nat” maken van de nieuwe rang waarbij het “per ongeluk” bier schenken in de nek van de bevorderde natuurlijk dankbaar door haar vader werd toegepast.

Een leuke en intieme bevordering en daarvoor stellen wij ons VOC-LbO graag ter beschikking.

********************

15 december 2022, Kerstlunch

Zoals alles dit jaar is ook deze Kerstlunch weer iets wat we willen uitproberen en bij succes ook voor het volgende jaar op te nemen in het jaarprogramma. We mochten vandaag 25 veteranen verwelkomen om aan deze Kerstlunch deel te nemen. Als bestuur hebben we besloten om de Kerstlunch zonder partners uit te voeren, met ander woorden Veterans Only. Paresto heeft een prima en meer dan smakelijke buffetlunch voor ons verzorgd en net voor het afscheid nemen hebben we de aanwezige veteranen uitgedaagd door te stellen dat als zij volgend jaar ieder 1 collega veteraan meenemen dan verdubbelt het aantal in 1 keer. We gaan het zien.

********************

21 december 2022, bezoek veteranen ombudsman

Op deze dag heeft de veteranen ombudsman ons vereerd met een onofficieel bezoek. Hij wilde graag kennismaken met een aantal veteranen en bestuursleden. Aan die vraag hebben we graag voldaan en het is een interessant en leerzaam (voor beide kanten) gesprek geworden.

********************

22 december 2022, Kerstpakketten actie

Net als vorig jaar hebben we in de week voor de Kerstdagen, dankzij de levering van 25 kerstpakketten voor veteranen, op vele locaties een veteranenkerstpakket kunnen afleveren. Ook nu werd weer duidelijk dat deze kleine gestes in deze tijden zeer op prijs wordt gesteld. Deze actie was mogelijk door donaties en samenwerking met het Karel Doorman Fonds (KDF), de stichting Hulp voor Helden (HvH) en de stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA). 

Dit alles gecoördineerd door de stichting samenwerkende Veteranen Ontmoetings Centra (V.O.C.). 

Wij hebben wel de mededeling gekregen dat dit de laatste keer is vanuit de ondersteunende organisaties. Het bestuur gaat zich beraden wat wij eventueel zelf kunnen ondernemen. Maar voor dit jaar namens allen die een pakket hebben mogen ontvangen; hartelijk dank.